HISTORIA

ESYSTEM rozpoczął swoja działalność w 2007 roku świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe w obszarze ochrony środowiska, gospodarki odpadami i BHP.

W tamtym okresie przedsiębiorstwo zajmowało się głównie consultingiem w dziedzinie prawa związanego z gospodarką odpadami, doradztwem i szkoleniami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

W 2009 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność handlowo - operacyjną w zakresie obsługi logistycznej zakładów i instytucji w zakresie gospodarki odpadami, a od 2010 roku firma działa z wykorzystaniem placu magazynowo – składowego gdzie prowadzona jest zbiórka odpadów oraz przygotowanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania.